Certificat personal de formare

Ipotezele de bazã ale Comunitãții Europene

Rãspuns precis la întrebarea "Ce este un certificat CE?" este combinatã cu o explicație a ipotezelor de bazã ale funcționãrii Uniunii Europene. Se exprimã faptul cã motivul comisiei sale sunt trei principii: libera circulație a mãrfurilor, conștientizarea și banii. Pentru a crea principiile de mai sus, statele membre ale UE au decis sã depãșeascã toate obstacolele din calea comerțului intracomunitar și au convenit asupra unei politici comune în fața instanțelor cu partenerii din afara UE. Datoritã vânzãrii actuale, a fost creatã o zonã de schimb, potrivitã pentru ultima, care utilizeazã o camerã în sfera unei țãri. Ați primit desemnarea pieței unice europene sau a pieței comune.

Piața europeanã comunã și plasarea materialelor pe piațã

Una dintre cele mai dificile probleme legate de comerțul dintre țãri este cerințele naționale privind forma și siguranța produselor. În orice țarã, au fost în vigoare noi modele și principii care s-au împãrțit în mod semnificativ între diferitele țãri. Un producãtor care dorea sã vândã materialele noastre în alte țãri trebuia sã îndeplineascã de fiecare datã diferite cerințe. În planul de eliminare a dificultãților comerciale, a fost necesar sã se elimine aceste diferențe. Standardele legate de circulația materialelor nu au putut fi eliminate. Prin urmare, o soluție a fost aceea de a unifica regulile în întreaga comunitate, datoritã cãrora schimburile comerciale au fãcut obiectul acestor cerințe individuale.

În prima etapã, sa încercat sã se reglementeze reglementãrile UE în legãturã cu anumite categorii de bunuri și produse. Concentrațiile la nivelul mare de complexitate și procese consumatoare de timp au abandonat aceastã abordare.

Soluția a fost aceea de a crea o abordare simplistã în materie de armonizare tehnicã. Cerințele de siguranțã de bazã au fost definite pentru anumite grupe de produse, care trebuie fãcute înainte ca produsul sau obiectul sã fie rulat pe piața europeanã dreaptã.

Întreprinzãtorii din afara UE care intenționeazã sã introducã materiale de cumpãrare pe piața comunitarã, de exemplu din Turcia, trebuie sã respecte normele și standardele UE de calitate. Confirmarea acestui fapt este responsabilitatea lor.

S-au creat standarde armonizate, prin care antreprenorii știu ce cerințe esențiale ar trebui îndeplinite. Cu toate acestea, nu este o obligație de a furniza aceste principii. Antreprenorul poate dovedi într-un alt fel cã puterea sa este adãugatã pentru a alerga în Piața Comunitãții.

Certificatul Ce - declarația producãtorului

Marcarea Ce este ca și în afarã de declarația producãtorului cã produsul îndeplinește cerințele stricte ale regulilor.Are proprietatea simbolicã a declarației producãtorului sau a unui reprezentant autorizat. Confirmã faptul cã produsul a fost creat în cunoaștere cu cerințele aplicabile introduse în informațiile referitoare la un anumit produs. Prin urmare, existã probabil una sau mai multe alte directive.

Legislația comunitarã prevede prezumția de conformitate și cerințele minime privind siguranța pentru un produs care poartã marca CE.

Certificatul CE este stabilit pe mãrfuri sub responsabilitatea privatã a producãtorului sau a unui reprezentant autorizat. Rezultã dupã ce a dovedit cã produsul îndeplinește cerințele esențiale ale directivei. Pentru a introduce acest fapt, se efectueazã procedura de evaluare a conformitãții și, dupã o verificare pozitivã, se emite o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformitãții pot fi noi în raport cu riscurile asociate utilizãrii unui anumit produs. Cu cât este mai mare riscul producerii lucrãrii, cu atât este mai gravã, cu atât mai multe proceduri trebuie îndeplinite de producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat. În anumite cazuri, este util sã se îndeplineascã cerințele unei doisprezece standarde comunitare.