Munca in conditii de siguranta in comert

Tot în secolul al XIX-lea, funcția în fabrici uriașe a dus la pericolul pierderii vieții. Oamenii lipsiți de condițiile potrivite ale cãrții și luând în fiecare zi salariile de foame au luptat pentru cã au fãcut o muncã grea, de exemplu într-o fabricã de cherestea. Secolul 21 a adus noi produse enorme, cum ar fi tratarea angajatului și securitatea în domeniul muncii.

Este adevãrat cã existã companii care nu acordã atenție asigurãrii mediului potrivit, deși probabil nu sunt companii care se trezesc în prelucrarea lemnului, a cãrbunelui sau a materialelor de construcție. Pulverizarea aerului, de exemplu, cu vopsele pulverulente poate duce la o explozie și la contactul cu focul. De aceea, companiile expuse riscului acestui model folosesc sisteme avansate de extragere a prafului atex, care includ ventilatoare și filtre care fac extracția prafului împreunã cu regula atex. În funcție de nevoile unei companii, filtrele folosite pot fi tratate o singurã datã sau de multe ori. Mecanismul de acțiune este cã, sub influența exploziei de praf din instalație, membrana se rupe. Consecința acestei creații va fi eliberarea gazelor explozive în atmosferã, care va împiedica deteriorarea filtrului, precum și alte accidente neprevãzute. Un alt element care poate fi echipat cu sisteme de colectare a prafului este modul de stingere a scântei sau de stingere a unui incendiu cu dioxid de carbon. În formã de instalații atex existã și încuietori speciale pentru îndepãrtarea individualã a prafului colectat în filtru. Supapele sunt rezistente la foc și totuși nu sunt rupte în raport cu impactul presiunii în timpul unei explozii. Fiecare proprietar responsabil al companiei, în care polenul inflamabil se poate deplasa în aer, ar trebui sã investeascã în starea normalã a echipamentului de ventilare și filtrare. Un astfel de comportament va asigura responsabilitatea și previziunea. Este bine cunoscut în prealabil cã este mai eficient sã se protejeze accidentele decât sã se suporte cheltuielile legate de o luptã între produsele lor.