Obligatia de a utiliza un registru de numerar

Administrãm magazinul în care se înregistreazã cifra de afaceri pãstrând în același timp casa de marcat. Foarte des, clienții doresc sã plãteascã pentru bunurile achiziționate într-o valutã strãinã, de obicei în euro. Este posibil sã vã înregistrați la casa de marcat în moneda aflatã în deplasare?

În acord cu art. 111 par. 3a punctul 1 din Legea privind TVA-ul, ține evidența cu ajutorul casetelor de marcat, contribuabilii TVA sunt obligați sã acționeze la imprimarea unei chitante fiscale sau a unei facturi de la toate vânzãrile, precum și sã facã un document tipãrit clientului.

În § 10 alin. 1 alin. 14 din regulamentul privind condițiile tehnice, în mod asemãnãtor atunci când la § 8 alin. 1 punctul 14 din regulamentul privind casa de marcat, care include date care trebuie privite pe o chitanțã fiscalã, trebuie sã însemnã neapãrat moneda în care este înregistratã vânzarea, cel puțin pentru întreaga sumã a vânzãrilor brute.

Cu toate acestea, principalele criterii și condiții tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã registrele de înregistrare în numerar se aflã în intervalul 2 din regulamentul privind condițiile tehnice.

Astfel, în proiectarea § 14 alin. 1 program pentru a rezolva aceastã vânzare ar trebui sã fie compus din, printre altele, Funcția: permite introducerea de contribuabil redenumirea moneda în care este înregistratã vânzarea sau comanda rapidã a acesteia, precum și pentru a programa modificãrile în avans de datã și orã modificãrile; salvați data și ora începerii de pãstrare a înregistrãrilor de vânzãri în urmãtorea valutã în memoria fiscalã, precum și conversia sumei a sumei de vânzãri brute de valutã lung, rezultatul calculului cu cursul de masã și plata de decontare necesarã pentru a fi incluse în contul fiscal logo-ul fiscal cu logo-ul unitãților de date ; de conversie trebuie sã fie fãcutã cu o precizie nu mai puțin de șase zecimale, iar efectul de conversie trebuie sã fie rotunjitã la douã zecimale.

Și pentru a marca abrevierea denumirilor valutare, sunt utilizate denumirile utilizate de Nasz Bank Polski.

Astfel, în cazul în care contribuabilul are sens sã vândã bunuri cu privire la situația consumatorilor care plãtesc valutã în valutã strãinã, atunci, de regulã, trebuie sã aibã un registru de numerar fiscal, echipat cu o dependențã care va oferi conversia cursului de schimb.

Din formularul prezentat în studiu, se poate concluziona cã prețul pentru produsele achiziționate va fi recunoscut în euro, în sezonul în care valoarea vânzãrilor va fi formulatã în PLN. Regulamentele care ocupã TVA nu reglementeazã problema ratei de schimb pe care trebuie sã o luãm pentru a converti suma în zloți în euro.