Pastrarea incorecta a inregistrarilor din tava

Obligația de a ține o evidențã printr-un dispozitiv electronic în bani de construcție în exercițiul financiar 2,017 se va ocupa de toate antreprenorii face afaceri și emiterea de aur lor, de asemenea, ajuta entitãți fãrã o activitate de afaceri înregistratã, iar producãtorii agricoli forfetari. Cãile ferate în cantitãți fiscale sunt livrate treptat.

https://eron-p.eu/ro/Eron Plus - Cea mai puternicã formulã care susține erecția!

În anul 2,015 învestit legiuitorul a eliminat operatori hotelieri de obligația de a efectua înregistrãri electronice ale entitãților, printre care a vãzut o încãlcare flagrantã. Aceste încãlcãri tratate în principal subraportare titlu de tranzacționare real de lucru fãcut acest lucru, pentru a se încadra în limita de douãzeci de mii de circulație, în cazul în care nu a fost urmatã de obligația de a pãstra înregistrãrile binecuvânta și ajutor prin plata POSNET numerar și prin încasãrile sale. Industries, care sunt cel mai probabil sã recunoascã aceastã specie greșeli, potrivit Ministerului Finanțelor cu privire la modalitãțile de transport auto, statii de diagnosticare pentru vehicule, medici, stomatologi, saloane de coafurã și a revenit la locurile cantinei și instituțiile de învãțãmânt gestionate de aceste elemente. Legiuitorul, de asemenea, susține cã înregistrarea cifra de afaceri a tuturor entitãților de afaceri care oferã servicii pentru consumatori de muncã, fãrã o activitate de afaceri înregistrate și pentru producãtorii agricoli forfetari ar fi un pas evident în direcția creșterii transparenței și competitivitãții pe piațã și sã ofere o realizare mai frumos și mai simplã a drepturilor lor în fața consumatorului instanței. Împreunã cu al patrulea articol din regulament, astfel cum se face referire la acestea, instituțiile care furnizeazã servicii pentru a lucra la schimbarea anvelopelor, cercetãri și studii tehnice și fiscale consilieri, saloane de coafura si cosmetologi au fost obligați sã instalarea imediatã a unui registru de numerar cu prima zi a lunii ianuarie douã mii șaptesprezece. În cazurile ulterioare, întreprinzãtorii care nu intrã sub incidența reglementãrilor speciale sunt timpi egali cu douã luni de la depãșirea limitei de douãzeci de mii de zloți pentru instalarea unei case de marcat.