Tocator de legume electric

În birourile individuale și în companii se introduc sau se acumulează substanțe sau substanțe care pot fi importante pentru crearea unei atmosfere explozive cu aerul. Prin urmare, vor exista, în special, substanțe precum gazele, lichidele și solidele cu un grad ridicat de fragmentare, de exemplu, praful de cărbune, praful de lemn etc.

În astfel de situații, angajatorii sunt obligați să utilizeze evaluarea riscului de explozie și evaluarea riscului de explozie. Indicați în special locurile și apartamentele în care are loc cea mai probabilă explozie. Zonele cu o atmosferă potențial explozivă ar trebui să fie extrem de necesare în spațiile și locațiile exterioare. Și angajatorii sunt obligați să pregătească documentație grafică care să reglementeze și să indice suplimentar factorii care pot provoca aprinderea.

Evaluarea pericolului de explozie trebuie să fie pregătită pe baza cerințelor Regulamentului ministrului economiei din 8 iulie 2010, în situația cerințelor minime privind sănătatea și securitatea în muncă, legate de ocazia apariției unei atmosfere explozive pe fundal (Journal of Laws 2010 nr. 138, articol 931.

Ca parte a evaluării riscului de explozie, caracteristicile obiectului sunt efectuate. Este prezentat pe dimensiunea, numărul de etaje, camere, linii tehnologice etc. Sunt observați factori care pot conduce la un incendiu sau la o explozie. Se fac temeri și măsuri pentru reducerea și eliminarea incendiilor și a pericolelor rapide. Este prezentat grupul de substanțe inflamabile care pot persista ca sursă de explozie potențială. Sunt introduse soluții inovatoare pentru a minimiza riscul de explozie.